Zarząd

 

 

 

Komunikat

Dnia 10 marca 2015r. odbył się w Warszawie IV Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy. Zjazd wybrał nowe władze Stowarzyszenia na następne pięć lat.

 

Członkowie Honorowi:

1. Chodnik Tadeusz

2. Krych Kazimierz

3. Bernadzki Eugeniusz

4. Olejarczyk Stanisław


Skład wybranych na Zjeździe władz:

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Teren RDLP

1. Pragieła Henryk Przewodniczący Radom

2. Dawidziuk Janusz Wiceprzewodniczący Warszawa

3. Lutyk Piotr Wiceprzewodniczący Warszawa

4. Przybylski Jerzy Wiceprzewodniczący Warszawa

5. Taradejna Marek Wiceprzewodniczący Białystok

6. Bogacki Daniel Sekretarz Radom

7. Nocznicka Iwona Skarbnik Warszawa

8. Bijak Ryszard Członek Prezydium ROLP Łódź

9. Gaweł Mieczysław Członek Prezydium ROLP Wrocław

10. Goliwąs Eugeniusz Członek Prezydium ROLP Poznań

11. Nahajowski Zbigniew Członek Prezydium ROLP Wrocław

12. Szeremetti Barbara Członek Prezydium ROLP Warszawa

13. Andrzejczyk Andrzej Zarząd ROLP Olsztyn

14. Barc Karolina Zarząd ROLP Warszawa

15. Drop Adam Zarząd ROLP Szczecinek

16. Gazdowska Agata Zarząd ROLP Warszawa

17. Gieburowski Bogdan Zarząd ROLP Katowice

18. Godlewski Dariusz Zarząd ROLP Białystok

19. Godlewski Grzegorz Zarząd ROLP Białystok

20. Grus Widzimir Zarząd ROLP Gdańsk

21. Grzelak Andrzej Zarząd ROLP Wrocław

22. Jarzębak Barbara Zarząd ROLP Radom

23. Małyszko Jerzy Zarząd ROLP Białystok

24. Michnowicz Antoni Zarząd ROLP Szczecin

25. Olejarczyk Stanisław Zarząd ROLP Wrocław

26. Olszewski Romuald Zarząd ROLP Warszawa

27. Płecha Ryszard Zarząd ROLP Lublin

28. Rusiński Szczepan Zarząd ROLP Kraków

29. Sierpiński Cezary Zarząd ROLP Wrocław

30. Szydlarski Marcin Zarząd ROLP Gdańsk

31. Ślusarczyk Jerzy Zarząd ROLP Wrocław

32. Krajewski Andrzej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Warszawa

33. Brzozowska Maria Komisja Rewizyjna Szczecin

34. Gembarzewska Wanda Komisja Rewizyjna Radom

35. Jaworski Andrzej Komisja Rewizyjna Białystok

36. Kasperkiewicz Andrzej Komisja Rewizyjna Wrocław

 

Przewodniczący

Henryk Pargieła

Pozdrawiam