Protest leśników w dniu 24 listopada 2010 r. pod Sejmem RP

O godz. 12.00 rozpoczęła się oficjalnie demonstracja leśników przeciwko włączeniu Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Demonstrację zorganizowały centrale związkowe: Związek Leśników Polskich w RP i Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność”.


Już od godziny 11.00 pierwsze grupy uczestników zbierały się pod Sejmem. Ze względu na utrudnienia z parkowaniem autokarów niektóre grupy dotarły na miejsce z niewielkim opóźnieniem. Protestujący nieśli ponad 100 transparentów z hasłami przeciwko włączeniu LP do finansów publicznych i kilkaset flag z logo Związku Leśników Polskich, Lasów Państwowych, NSZZ "Solidarność” oraz flagi narodowe. Wyposażeni byli również w sygnałówki, syreny, tuby i gwizdki, co było słychać już z dużej odległości od miejsca zgromadzenia. Związek Leśników Polskich w RP zaprezentował karykaturę min. Rostowskiego zjadającego lasy.


Oceniamy, że w demonstracji wzięło udział około 6,5 tys. uczestników (wg policji 5,5 tys.). Prowadząca spikerkę Grażyna Zagrobelna zaprosiła do zabrania głosu m. innymi Zbigniewa Kuszlewicza Przewodniczącego Sekretariatu ZNOSiL NSZZ " Solidarność” i Jerzego Przybylskiego Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP. Przemawiający podkreślali fakt, że walczymy tutaj nie o poprawę naszego bytu, ale o zachowanie Lasów Państwowych dla społeczeństwa, zapewnienie powszechnego do nich dostępu. Kol. Kuszlewicz odczytał projekt petycji, którą zebrani przyjęli, a delegacja przekazała petycję Marszałkowi Sejmu.


Do demonstrujących wyszli posłowie: Jan Szyszko, Dariusz Bąk, Jerzy Gosiewski i senator Wojciech Skurkiewicz, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili zagrożenia dla Lasów Państwowych, zwłaszcza w powiązaniu z procedowaną ustawą o Banku Gospodarstwa Krajowego, w której wprowadza się nowe narzędzie finansowe w postaci listów zastawnych. Przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Stanisław Żelichowski został przez zebranych powitany nieprzychylnie, zebrani zarzucili PSL sprzedanie Lasów Państwowych.

Głos zabierali także inni uczestnicy demonstracji, popierając protest leśników.

W czasie trwania protestu o 12.30 zebrała się Komisja Finansów Publicznych Sejmu, która rozpoczęła prace nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Komisja powołała podkomisję, która miała się zająć m. innymi zapisem dotyczącym włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych. Ostatecznie postanowiono głosami koalicji, że dyskusja w sprawie włączenia LP do sektora finansów publicznych odbędzie się na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych 30 listopada 2010 r.

Leśnicy zwracają się do posłów obecnej kadencji Sejmu - wybory do Sejmu już za rok. Będziemy dokładnie sprawdzać, jak Państwo zagłosujecie w sprawie włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Jednocześnie informujemy, że Lasy Państwowe odprowadzają do budżetu około 1 mld zł rocznie.