Protest leśników

W dniu 20 października 2010 r. o godz. 12.00 rozpoczęła się pikieta około 200 leśników przed gmachem Sejmu RP w związku z przekazaniem Marszałkowi Sejmu podpisów zebranych przez Związek Leśników Polskich w RP, NSZZ „Solidarność” (Krajowy Sekretariat ZNOŚiL) oraz Ruch Obrony Lasów Polskich pod protestem przeciwko włączeniu PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych. Ze względu na uroczystości odsłonięcia tablic poświęconych parlamentarzystom, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, termin spotkania z Marszałkiem został przesunięty na godz. 14.00. Po załatwieniu formalności z policją skierowaną do ochrony pikiety organizator otworzył zgromadzenie .

Do leśników, przed Sejm, o godz. 13.00 wyszli posłowie Jan Szyszko i Dariusz Bąk oraz Adam Krzyśków i przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Stanisław Żelichowski.

Do zgromadzonych zwrócił się Zbigniew Kuszlewicz informując o mszy św. w kościele na placu Trzech Krzyży (na którą udała się grupa 20 leśników). Przedstawił również plan dalszych kroków w dniu pikiety. Jerzy Przybylski przedstawił zebranym petycję, którą przekazano później Marszałkowi.

O godz. 14.00 delegacja w składzie: Henryk Pargieła i Janusz Dawidziuk (ROLP), Zbigniew Kuszlewicz, Piotr Lutyk, Kazimierz Uleniecki (NSZZ „Solidarność”) oraz Paweł Kania, Jerzy Miliszewski, Bronisław Sasin i Jerzy Przybylski (ZLP w RP) w obecności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Mariana Pigana udała się z 25 paczkami zawierającymi listy z podpisami do gabinetu Marszałka Grzegorza Schetyny, gdzie przewodniczący ZLP w RP Jerzy Przybylski przekazał Marszałkowi petycję podpisaną przez wszystkie 3 organizacje oraz protokół przekazania 207.000 podpisów. Marszałek Sejmu zapewnił, że nie może być mowy o rozwiązaniach, które mogą zaszkodzić Lasom Państwowym. Stwierdził, że w przypadku pojawienia się zagrożeń dla Lasów Państwowych, prosi leśników o pilny kontakt.

Następnie delegacja udała się do przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Żelichowskiego, który poinformował o wycofaniu projektów ustawy i rozporządzenia dotyczących finansów publicznych, forsowanych przez Ministra Finansów. Został powołany wspólny Zespół złożony z przedstawicieli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i Ministra Finansów, który zajmie się opracowaniem rozwiązania możliwego do przyjęcia przez Lasy Państwowe. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podziękował przewodniczącemu Żelichowskiemu za zaangażowanie w walce o oddalenie niekorzystnych dla Lasów Państwowych projektów Ministra Finansów.

Kolejną wizytę delegacja złożyła przewodniczącemu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Tomaszowi Tomczykiewiczowi, który poinformował, że Platforma Obywatelska zamierza dochować swoich zobowiązań w stosunku do leśników złożonych w czasie kampanii wyborczych. Stwierdził też, że nowelizacja ustawy o finansach publicznych nie znajduje się w pakiecie ustaw okołobudżetowych.

Na zakończenie pikiety głos zabrał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Marian Pigan, który podziękował zgromadzonym za przeprowadzoną akcję zbierania podpisów i pikietę po Sejmem. Stwierdził też, że pomimo wycofania projektów Ministra Finansów, należy nadal pilnie śledzić działania Resortu Finansów. Podzielamy tą uwagę.

O godz. 15.30 organizator pikiety Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jerzy Przybylski rozwiązał zgromadzenie.

 

Wyniki prowadzonej akcji zbierania podpisów pod protestem przeciwko włączeniu PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych

W wyniku prowadzonej akcji  do 20 października 2010 r. zebrano ponad  264 tysiące podpisów.
Poszczególne organizacje zebrały;
 Związek Leśników Polskich w RP              -    ponad    143 tysiące
                 w tym Towarzystwo Przyjaciół Lasu         -    ok.    1 tysiąca
 Bezpośrednio do Marszałka wysłano  w wyniku akcji    -     ponad      56 tysięcy
 Związku Leśników Polskich  w RP                                
razem                 -              ponad     199 tysięcy
Krajowy Sekretariat ZNOŚiL NSZZ „Solidarność”         -    ponad     51 tysięcy  
Ruch Obrony Lasów Polskich                -    ponad     13 tysięcy.

 Protest  Protest  Protest

 

Pismo do Marszałka Sejmu