Pismo do Senatorów i Posłów Rzeczypsopolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Senatorowie i Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej! Stowarzyszenie Ruch Obrony Lasów Polskich zwraca się do Państwa z apelem, abyście nie dopuścili do zniszczenia Lasów Państwowych i głosowali przeciwko włączeniu Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych, wnosząc stosowne poprawki do projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Prosimy o rozważenie następujących kwestii przed podjęciem decyzji w tej niezmiernie ważnej dla wszystkich Polaków sprawie.

1. Obecnie Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną bez obciążania w jakikolwiek sposób podatników. Budżet państwa nie dokłada do nich nawet złotówki.

2. Włączenie Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych spowoduje, że Minister Finansów przejmie kontrolę nad pieniędzmi Lasów Państwowych, a im samym pozostawi pełne ryzyko i odpowiedzialność za wykonywanie ciążących na nich obowiązków. W przypadku klęsk żywiołowych bądź dekoniunktury na rynku drzewnym Lasy nie będą miały pieniędzy na realizowanie swoich ustawowych zadań.

3. W rezultacie Lasy Państwowe stracą możliwość efektywnego funkcjonowania i w dość szybkiej perspektywie staną w obliczu zapaści finansowej. Aby wykonywać swe zadania zmuszone będą zaciągać kredyty bankowe, a w końcu prosić o wsparcie budżet państwa.

4. Żadna instytucja na świecie nie ubezpiecza lasów - mechanizm finansowy wypracowany przez Lasy Państwowe jest jedyną formą takiego zabezpieczenia.

5. Środki przekazane Ministrowi Finansów będą traktowane przez Komisję Europejską jako pomoc publiczna. Prawdopodobnie będzie konieczne wprowadzenie regulowanych cen na drewno, co zakłóci rynek europejski i zostanie zakwestionowane przez KE.

6. W opinii Narodowego Banku Polskiego i wielu ekonomistów korzyści z rozwiązania proponowanego przez Ministra Finansów będą znikome, w żadnym stopniu nie zrównoważą strat, które może przynieść załamanie się dobrze funkcjonującego modelu polskiego leśnictwa.

 

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej argumenty, Ruch Obrony Lasów Polskich apeluje do wszystkich Państwa Parlamentarzystów o zgłoszenie poprawek wykreślających te artykuły projektu ustawy o finansach publicznych, które dotyczą włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Jednocześnie informujemy, że pod apelem w tej sprawie skierowanym do Marszałka Sejmu RP podpisało się 260 000 obywateli.

 

Pobierz oryginał