Komunikat

Komunikat

Dnia 22 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Ruchu Obrony Lasów Polskich. W czasie posiedzenia Prezydium ustalono;

- Przewodniczący Zarządu R.O.L.P. bierze aktywny udział przy pracach nad ustawą o zmianie ustawy o lasach. Uczestniczył i zabierał głos także na spotkaniu z p. Ministrem Ochrony Środowiska dnia 2 stycznia 2014 roku.

Członkowie ROLP w Puszczy Białowieskiej

Poniżej prezentujemy wnioski jakie nasunęły się Członkom ROLP po wizycie w Puszczy Białowieskiej.

 

Sprawozdanie z III Zjazdu Delegatów

       III Zjazd Delegatów Ruchu Obrony Lasów Polskich

 

    Dnia 14 marca 2012 roku w Warszawie odbył się  III  Zjazd Delegatów Ruchu Obrony Lasów Polskich.

Zjazd sprawozdaczy ROLP

Stowarzyszenie ROLP powiadamia, że dnia 14.03.br., o godzinie 11.30, odbędzie się zjazd sprawozdawczy w Sali Konferencyjnej DGLP w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 3.

W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy delegaci, którzy zostali wybrani na zjazd ROLP w 2009 r.

Podsumowujące spotkanie członków ROLP

8 grudnia br. spotkali się członkowie zarządu Ruchu Obrony Lasów Polskich w celu podsumowania mijającego roku oraz co ważniejsze, ustalenia planów i priorytetów na rok przyszły.

Przewodniczący Zarządu ROLP, Pan Henryk Pargiełła, przypomniał o działaniach podjętych przez ROLP w celu zachowania statutu Lasów Państwowych oraz nie odbierania tej firmie możliwości samofinansowania się, co ma pozytywny wpływ na przyrodę. Ponieważ dzięki samofinansowaniu, LP mają możliwości i środki finansowe na podejmowanie działań z zakresu ochrony lasu i przyrody.

Zarząd

 

 

 

Komunikat

Dnia 10 marca 2015r. odbył się w Warszawie IV Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy. Zjazd wybrał nowe władze Stowarzyszenia na następne pięć lat.

 

Członkowie Honorowi:

1. Chodnik Tadeusz

2. Krych Kazimierz

3. Bernadzki Eugeniusz

Uroczystość odsłonięcia tablicy-kamienia poświęconego założycielowi ROLP prof. Stefanowi Arbatowskiemu

W dniu 14.12.2010 roku, w lesie na terenie leśnictwa Sękocin odbyła się uroczystość odsłonięcia kamienia poświęconego pamięci prof. Stefana Arbatowskiego, założyciela i pierwszego przewodniczącego Ruchu Obrony Lasów Polskich. Mimo trudnych warunków atmosferycznych w uroczystości wzięło udział kilkadziesiątosób, wielu działaczy ROLP z terenu kraju, koledzy Profesora z Instytutu Badawczego Leśnictwa i Biura Urządzania Lasu. Krótkie wspomnienie o Profesorze odczytał jego wieloletni współpracownik i przyjaciel, dr Ryszard Kwiecień.

Protest leśników w dniu 24 listopada 2010 r. pod Sejmem RP

O godz. 12.00 rozpoczęła się oficjalnie demonstracja leśników przeciwko włączeniu Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Demonstrację zorganizowały centrale związkowe: Związek Leśników Polskich w RP i Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność”.

Pismo do Senatorów i Posłów Rzeczypsopolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Senatorowie i Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej! Stowarzyszenie Ruch Obrony Lasów Polskich zwraca się do Państwa z apelem, abyście nie dopuścili do zniszczenia Lasów Państwowych i głosowali przeciwko włączeniu Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych, wnosząc stosowne poprawki do projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Prosimy o rozważenie następujących kwestii przed podjęciem decyzji w tej niezmiernie ważnej dla wszystkich Polaków sprawie.

Konferencja - Strategia gospodarcza rozwoju Lasów Państwowych

Warszawa, dnia 21 października 2010 r.


PROTOKÓŁ z konferencji nt. "Strategia gospodarcza rozwoju Lasów Państwowych"