PODZIĘKOWANIA

Pan
Minister Środowiska
prof. dr inż. Jan Szyszko

W imieniu Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich składam Panu Ministrowi wyrazy uznania i podziękowanie za dotychczasową współpracę.
Jednocześnie życzę dużo zdrowia i kontynuowania tej dobrej, szlachetnej pracy dla dobra polskich lasów, szczególnie dla dobra Puszczy Białowieskiej i doba Polski.
Dnia 11 stycznia 2018r. w Warszawie odbyło się spotkanie noworoczne. Na tym spotkaniu uczestnicy bardzo życzliwie wypowiadali się na temat Pana Ministra, wysoko cenili Jego wiedzę, bardzo duże zaangażowanie, dużą kulturę i ogromną determinację
w obronie słusznych działań.
Podkreślano także, że Pan Minister bardzo umiejętnie godził sprawy leśne, ochrony przyrody, sprawy Polski i naszego wspólnego chrześcijańskiego dziedzictwa.

Darz Bór