KOMUNIKAT

Dnia 11 stycznia 2018r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Krajowego
i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich połączone ze spotkaniem noworocznym.
W spotkaniu wzięli udział także: zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pan prof. dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki oraz zastępca Instytutu Badawczego Leśnictwa pan prof. dr inż. Jacek Hilszczański.
Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację Puszczy Białowieskiej, odpowiedź Komisji Europejskiej w Brukseli na przesłaną w roku 2017 petycję opracowaną przez kierownictwa ROLP, PTL, SITLiD, TPL i inne sprawy.
Zebrani w dyskusji bardzo wysoko ocenili działania pana prof. Jana Szyszko jako Ministra Środowiska i postanowili złożyć Mu wyrazy uznania i podziękowania. Dalsze działania ROLP w sprawie Puszczy Białowieskiej będą wyrazem podkreślenia prawidłowej oceny działania pana Ministra Jana Szyszko.
Ustalono także, że w roku 2018 ROLP bliżej zapozna się z aktualną sytuacją
w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi.
Na zebraniu oceniono także aktualną sytuacje finansową. W roku 2017 wiele Nadleśnictw wsparło finansowo ROLP za co zebrani składają serdeczne podziękowania.
Po dyskusji zebrani wyrazili konieczność działania przez Nadleśnictwa na szczeblu powiatów, gmin, wsi w zakresie informacji na temat Puszczy Białowieskiej i Lasów Państwowych. Winno to odbywać się poprzez częste artykuły w prasie lokalnej, miejscowej telewizji, specjalnych spotkaniach z prelekcją przesłanych filmów przez ROLP o Puszczy Białowieskiej i lasach Beskidów.
Zarząd Stowarzyszenia ROLP składa wszystkim najlepsze życzenia noworoczne.

Przewodniczący
Henryk Pargieła