KOMUNIKAT

Dnia 14 grudnia 2016r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Krajowego Ruchu Obrony Lasów Polskich. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Krajowego, członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Ksiądz kanonik magister leśnictwa Wiktor Ojrzyński, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych prof. Tomasz Zawiła Niedźwiecki, Przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz, Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa dr inż. Piotr Gołos, przedstawiciel Prezesa Polskiego Towarzystwa Leśnego dr inż. Janusz Dawidziuk.
Zebranych powitał i przedstawił skrócone sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia ROLP H. Pargieła. W sprawozdaniu omówił między innymi:
Produkcję przez ROLP dwóch filmów na temat kornika: „Niemy Krzyk” o Puszczy Białowieskiej i „Kornik w Beskidach” o lasach Beskidów.
ROLP opracował własne stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej i przesłał je do najwyższych organów państwa.
W kwietniu ROLP zorganizował wyjazdowe posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej do Puszczy Białowieskiej.
Film „Niemy Krzyk” i „Kornik w Beskidach” zostały wysłane do wszystkich Nadleśnictw w kraju, przekazane około 60 posłom, przekazane do wielu różnych instytucji.
W kwietniu odbyło się spotkanie kierownictwa ROLP z panem Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych dr inż. Konradem Tomaszewskim.
W październiku z inspiracji ROLP odbyło się spotkanie z panem Ministrem Koniecznym kierownictw PTL, LOP, TPL, ROLP.
Zarząd ROLP zorganizował w kilku miejscach w kraju spotkania z mieszkańcami na temat Puszczy Białowieskiej i zebrał anonimowe ankiety-sondaż na temat Puszczy Białowieskiej.
W dyskusji zabrało głos 6 osób. Zebrani stwierdzili między innymi, że wiedza
w społeczeństwie o gospodarce leśnej o zagrożeniu dla Puszczy Białowieskiej jest zbyt mała a często wypaczona. Nie wystarczy szkolić dzieci i młodzieży, konieczne jest bieżące szkolenie dorosłych.
Po części roboczej Ksiądz Wiktor Ojrzyński odmówił modlitwę i złożył życzenia. Uczestnicy połamali się opłatkiem, złożyli sobie najlepsze życzenia wesołych, spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2017 Roku.
Te życzenia przekazujemy do wszystkich naszych członków, sympatyków, wszystkich leśników i ich rodzin.

Darz Bór
Przewodnicy
Henryk Pargieła