KOMUNIKAT

Na wniosek Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich dnia 12 października 2016r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie z panem Ministrem Andrzejem Koniecznym kierownictw organizacji pozarządowych społeczno-leśnych.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ligi Ochrony Przyrody – Ryszard Kapuściński i Piotr Kasprzyk, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Leśnego – Jan Łukaszewicz i Ireneusz Olejarski, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Lasu – Tomasz Borecki oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich – Janusz Dawidziuk, Piotr Lutyk i Henryk Pargieła. W spotkaniu brała udział także pani Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Agnieszka Dalbiak.
W czasie ponad dwugodzinnego spotkania omówiono wnikliwie sprawy Puszczy Białowieskiej a szczególnie pobyt delegacji międzynarodowej z Brukseli, przygotowany przez tą delegację raport, a także konieczność informowania całego społeczeństwa polskiego o sprawach Puszczy Białowieskiej.
Zebrani i pan Minister wyrazili chęć dalszej współpracy. W pierwszej kolejności kierownictwa organizacji postanowiły przygotować i przesłać do „Brukseli” własne stanowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Przewodniczący
Henryk Pargieła