Komunikat

Dnia 11 lutego bieżącego roku, odbyło się w Białowieży posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”.
W spotkaniu udział wzięło około 40 osób, w tym uczestnicy Rady i zaproszeni goście. Wśród uczestników byli leśnicy, przyrodnicy, prawnicy. Całe posiedzenie dotyczyło aktualnej sytuacji w Puszczy Białowieskiej.
Na wstępie gospodarze przedstawili aktualną sytuację pod względem ochrony przyrody, prawnym i gospodarki leśnej. W drugiej części odbyła się długa, burzliwa i życzliwa dyskusja. Całość prowadził przewodniczący Rady pan prof. Tomasz Borecki.
Na zaproszenie Rady i pana Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia ROLP – Henryk Pargieła.
Henryk Pargieła w dyskusji przedstawił stanowisko ROLP w sprawie Puszczy, podkreślił konieczność dialogu i konieczność rzetelnego informowania o sprawach Puszczy całego społeczeństwa polskiego. Wskazał także, że należy zdecydowanie odrzucić wariant całkowitego zaniechania działań.
W posiedzeniu Rady uczestniczyli i zabierali głos dwaj Dyrektorzy białoruskiej części Białowieskiego Parku Narodowego.

Henryk Pargieła
Przewodniczący
Stowarzyszenia ROLP