Komunikat

Dnia 4 lutego 2016r. odbyło się w Warszawie spotkanie pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Konrada Tomaszewskiego z kierownictwem Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich.
Ze strony Dyrektora Generalnego udział wzięli:
1)Pan Dyrektor dr inż. Konrad Tomaszewski,
2)Pani Dyrektor mgr inż. Zofia Chrempińska,
Ze strony Stowarzyszenia udział wzięli:
1)dr inż. Janusz Dawidziuk,
2)mgr inż. Henryk Pargieła,
3)mgr inż. Jerzy Przybylski.
Na wstępie przedstawiciele Stowarzyszenia ROLP złożyli gratulacje panu Dyrektorowi Generalnemu.
W trakcie spotkania omówiono:
- powstanie i dotychczasową działalność ROLP,
- dotychczasowe działania ROLP w sprawie Puszczy Białowieskiej,
- działania ROLP cztery lata temu w sprawie przeciwdziałania włączenia finansów Lasów Państwowych do finansów publicznych,
- informacja o realizacji filmu na temat Puszczy Białowieskiej,
- obecne stanowisko ROLP w sprawie Puszczy Białowieskiej,
- informacja o potrzebie lepszych kontaktów obecnych jednostek Lasów Państwowych z byłymi pracownikami.
Przedstawiciele ROLP uzasadniali, że ogólnie sytuacja w Lasach Państwowych jest dobra, a Lasy Państwowe zyskują na tym że mają jednolitą strukturę gospodarczą i kadrową. Postulują, żeby unikać wprowadzania do Lasów działań politycznych, oraz żeby starać się w miarę szybko proponować odwołanym pracownikom nowe miejsca pracy.
Spotkanie trwało około 1,5 godziny i odbyło się przy dużej życzliwości, wzajemnym zrozumieniu
i dążeniu dla dobra leśników i lasów polskich.
Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w maju bieżącego roku.

Henryk Pargieła
Przewodniczący Zarządu
Krajowego ROLP