Komunikat

Dnia 28 stycznia 2016r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego
i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich.
W posiedzeniu wzięły udział 24 osoby, w tym członek honorowy Stanisław Olejarczyk. Zebrani uczcili pamięć zmarłego członka honorowego pana profesora Eugeniusza Bernadzkiego.
Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy między innymi:
- prace i działania w 2015r. na rzecz Puszczy Białowieskiej,
- informacja o udziale Stowarzyszenia ROLP w FSC,
- informacja o darowiznach w 2015r. na rzecz ROLP,
- informacja o stanie kona na dzień 01.01.2016r.,
- wstępny plan pracy na rok 2016,
- dyskusja na temat zmian kadrowych na stanowiskach w Lasach Państwowych,
- ustalenie potrzeby spotkania przedstawicieli ROLP z panem Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.

Henryk Pargieła
Przewodniczący Zarządu
Krajowego ROLP