Komunikat

Komunikat

Dnia 22 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Ruchu Obrony Lasów Polskich. W czasie posiedzenia Prezydium ustalono;

- Przewodniczący Zarządu R.O.L.P. bierze aktywny udział przy pracach nad ustawą o zmianie ustawy o lasach. Uczestniczył i zabierał głos także na spotkaniu z p. Ministrem Ochrony Środowiska dnia 2 stycznia 2014 roku.

- W roku 2011 podczas różnych działań przeciwko włączaniu finansów Lasów Państwowych do finansów publicznych panowało przekonanie, że nie można dopuścić do tych zmian lecz należy pewną kwotą Lasów Państwowych zasilić budżet państwa.

- Lasy muszą mieć rezerwę finansową na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych ( Sudety, brudnica mniszka na Pomorzu, wielkie pożary lasu, wiatrołomy).

- Planowana kwota do przekazania jest zbyt wysoka.

- Ewentualne pieniądze przekazywane w roku 2015 powinny bezpośrednio trafiać do nadleśnictw na wspólne z gminami inwestycje drogowe.

- Należy wznowić w zwykłym trybie prace nad zmianą ustawy o lasach.

- Bardzo ważne jest obecnie wykorzystanie możliwości odpowiedniego zapisu w konstytucji. Nad treścią zapisu należy pracować. Do ścisłego zespołu w tej sprawie został powołany także przewodniczący Stowarzyszenia R.O.L.P.

- Niezmiernie cenne są indywidualne rozmowy w sprawie zapisów w konstytucji leśników z miejscowymi parlamentarzystami.

Darz Bór

H. Pargieła.