Uroczystość odsłonięcia tablicy-kamienia poświęconego założycielowi ROLP prof. Stefanowi Arbatowskiemu

W dniu 14.12.2010 roku, w lesie na terenie leśnictwa Sękocin odbyła się uroczystość odsłonięcia kamienia poświęconego pamięci prof. Stefana Arbatowskiego, założyciela i pierwszego przewodniczącego Ruchu Obrony Lasów Polskich. Mimo trudnych warunków atmosferycznych w uroczystości wzięło udział kilkadziesiątosób, wielu działaczy ROLP z terenu kraju, koledzy Profesora z Instytutu Badawczego Leśnictwa i Biura Urządzania Lasu. Krótkie wspomnienie o Profesorze odczytał jego wieloletni współpracownik i przyjaciel, dr Ryszard Kwiecień. Następnie przewodniczący ROLP Henryk Pargieła zaprosił zgromadzonych na skromny poczęstunek, przy którym wspominano początki działalności ROLP i jego założyciela.Odsłonięcie tablicy-kamienia poświęconego założycielowi ROLP - Fot.  Jarosław Pszkiet   Odsłonięcie tablicy-kamienia poświęconego założycielowi ROLP - Fot.  Jarosław Pszkiet   Odsłonięcie tablicy-kamienia poświęconego założycielowi ROLP - Fot.  Jarosław Pszkiet   Odsłonięcie tablicy-kamienia poświęconego założycielowi ROLP - Fot.  Jarosław Pszkiet    Odsłonięcie tablicy-kamienia poświęconego założycielowi ROLP - Fot.  Jarosław Pszkiet