PODZIĘKOWANIA

Pan
Minister Środowiska
prof. dr inż. Jan Szyszko

W imieniu Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich składam Panu Ministrowi wyrazy uznania i podziękowanie za dotychczasową współpracę.
Jednocześnie życzę dużo zdrowia i kontynuowania tej dobrej, szlachetnej pracy dla dobra polskich lasów, szczególnie dla dobra Puszczy Białowieskiej i doba Polski.

KOMUNIKAT

Dnia 11 stycznia 2018r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Krajowego
i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich połączone ze spotkaniem noworocznym.
W spotkaniu wzięli udział także: zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pan prof. dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki oraz zastępca Instytutu Badawczego Leśnictwa pan prof. dr inż. Jacek Hilszczański.
Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację Puszczy Białowieskiej, odpowiedź Komisji Europejskiej w Brukseli na przesłaną w roku 2017 petycję opracowaną przez kierownictwa ROLP, PTL, SITLiD, TPL i inne sprawy.

KOMUNIKAT

Stowarzyszenia: Ruch Obrony Lasów Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Towarzystwo Przyjaciół Lasu, Polskie Towarzystwo Leśne opracowały i wysłały do Komisji Europejskiej w Brukseli petycję w sprawie Puszczy Białowieskiej. Petycję tę zamieszcza się poniżej.

Henryk Pargieła

KOMUNIKAT

Dnia 14 grudnia 2016r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Krajowego Ruchu Obrony Lasów Polskich. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Krajowego, członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Ksiądz kanonik magister leśnictwa Wiktor Ojrzyński, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych prof. Tomasz Zawiła Niedźwiecki, Przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz, Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa dr inż.

KOMUNIKAT

Na wniosek Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich dnia 12 października 2016r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie z panem Ministrem Andrzejem Koniecznym kierownictw organizacji pozarządowych społeczno-leśnych.

POKAŻMY NASZE FILMY

Ciąg dalszy dyskusji „ciąć, czy nie ciąć”. Najwięcej przekonują leśnicy leśników. Prasa leśna, konferencje, internet. Społeczeństwo polskie ma własny pogląd na Białowieżę i leśnictwo polskie. Można spokojnie stwierdzić, że ma ogólnie pozytywną ocenę. Są jednak także pewne cienie w tej ocenie. Wielu moich znajomych (także prezesi, starostowie, dyrektorzy), pytają Heniek dlaczego w tej Białowieży nadal chcecie ciąć drzewa na deski. Nasuwają się tu dwa skojarzenia. Skojarzenie pierwsze; społeczeństwo ma prawo mieć swój własny pogląd.

Komunikat

Dnia 11 lutego bieżącego roku, odbyło się w Białowieży posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”.
W spotkaniu udział wzięło około 40 osób, w tym uczestnicy Rady i zaproszeni goście. Wśród uczestników byli leśnicy, przyrodnicy, prawnicy. Całe posiedzenie dotyczyło aktualnej sytuacji w Puszczy Białowieskiej.

Komunikat

Stanowisko Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Stowarzyszenie Ruch Obrony Lasów Polskich powstało 20 lat temu jako protest społeczny przeciw prywatyzacji lasów. Obecnie Stowarzyszenie ROLP liczy około 4000 członków, głównie leśników, nauczycieli, samorządowców i różnych ludzi – przyjaciół lasu. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w sądzie, posiada statut i demokratycznie wybrane władze. Celem Stowarzyszenia jest głównie przeciwdziałanie próbom prywatyzacji, komercjalizacji Lasów Państwowych, ale także dbałość o wszystkie lasy w Polsce.

Komunikat

Dnia 4 lutego 2016r. odbyło się w Warszawie spotkanie pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Konrada Tomaszewskiego z kierownictwem Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich.
Ze strony Dyrektora Generalnego udział wzięli:
1)Pan Dyrektor dr inż. Konrad Tomaszewski,
2)Pani Dyrektor mgr inż. Zofia Chrempińska,
Ze strony Stowarzyszenia udział wzięli:
1)dr inż. Janusz Dawidziuk,
2)mgr inż. Henryk Pargieła,
3)mgr inż. Jerzy Przybylski.
Na wstępie przedstawiciele Stowarzyszenia ROLP złożyli gratulacje panu Dyrektorowi Generalnemu.
W trakcie spotkania omówiono:

Komunikat

Dnia 28 stycznia 2016r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego
i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich.
W posiedzeniu wzięły udział 24 osoby, w tym członek honorowy Stanisław Olejarczyk. Zebrani uczcili pamięć zmarłego członka honorowego pana profesora Eugeniusza Bernadzkiego.
Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy między innymi:
- prace i działania w 2015r. na rzecz Puszczy Białowieskiej,
- informacja o udziale Stowarzyszenia ROLP w FSC,
- informacja o darowiznach w 2015r. na rzecz ROLP,
- informacja o stanie kona na dzień 01.01.2016r.,