KOMUNIKAT

Dnia 14 grudnia 2016r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Krajowego Ruchu Obrony Lasów Polskich. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Krajowego, członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Ksiądz kanonik magister leśnictwa Wiktor Ojrzyński, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych prof. Tomasz Zawiła Niedźwiecki, Przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz, Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa dr inż.

KOMUNIKAT

Na wniosek Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich dnia 12 października 2016r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie z panem Ministrem Andrzejem Koniecznym kierownictw organizacji pozarządowych społeczno-leśnych.

POKAŻMY NASZE FILMY

Ciąg dalszy dyskusji „ciąć, czy nie ciąć”. Najwięcej przekonują leśnicy leśników. Prasa leśna, konferencje, internet. Społeczeństwo polskie ma własny pogląd na Białowieżę i leśnictwo polskie. Można spokojnie stwierdzić, że ma ogólnie pozytywną ocenę. Są jednak także pewne cienie w tej ocenie. Wielu moich znajomych (także prezesi, starostowie, dyrektorzy), pytają Heniek dlaczego w tej Białowieży nadal chcecie ciąć drzewa na deski. Nasuwają się tu dwa skojarzenia. Skojarzenie pierwsze; społeczeństwo ma prawo mieć swój własny pogląd.

Komunikat

Dnia 11 lutego bieżącego roku, odbyło się w Białowieży posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”.
W spotkaniu udział wzięło około 40 osób, w tym uczestnicy Rady i zaproszeni goście. Wśród uczestników byli leśnicy, przyrodnicy, prawnicy. Całe posiedzenie dotyczyło aktualnej sytuacji w Puszczy Białowieskiej.

Komunikat

Stanowisko Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Stowarzyszenie Ruch Obrony Lasów Polskich powstało 20 lat temu jako protest społeczny przeciw prywatyzacji lasów. Obecnie Stowarzyszenie ROLP liczy około 4000 członków, głównie leśników, nauczycieli, samorządowców i różnych ludzi – przyjaciół lasu. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w sądzie, posiada statut i demokratycznie wybrane władze. Celem Stowarzyszenia jest głównie przeciwdziałanie próbom prywatyzacji, komercjalizacji Lasów Państwowych, ale także dbałość o wszystkie lasy w Polsce.

Komunikat

Dnia 4 lutego 2016r. odbyło się w Warszawie spotkanie pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Konrada Tomaszewskiego z kierownictwem Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich.
Ze strony Dyrektora Generalnego udział wzięli:
1)Pan Dyrektor dr inż. Konrad Tomaszewski,
2)Pani Dyrektor mgr inż. Zofia Chrempińska,
Ze strony Stowarzyszenia udział wzięli:
1)dr inż. Janusz Dawidziuk,
2)mgr inż. Henryk Pargieła,
3)mgr inż. Jerzy Przybylski.
Na wstępie przedstawiciele Stowarzyszenia ROLP złożyli gratulacje panu Dyrektorowi Generalnemu.
W trakcie spotkania omówiono:

Komunikat

Dnia 28 stycznia 2016r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego
i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich.
W posiedzeniu wzięły udział 24 osoby, w tym członek honorowy Stanisław Olejarczyk. Zebrani uczcili pamięć zmarłego członka honorowego pana profesora Eugeniusza Bernadzkiego.
Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy między innymi:
- prace i działania w 2015r. na rzecz Puszczy Białowieskiej,
- informacja o udziale Stowarzyszenia ROLP w FSC,
- informacja o darowiznach w 2015r. na rzecz ROLP,
- informacja o stanie kona na dzień 01.01.2016r.,

Lasy Białowieży

W uzupełnieniu informacji o spotkaniu w Ministerstwie Środowiska dnia 6 lipca 2015r. podajemy niektóre dane na temat aktualnej sytuacji w lasach Puszczy Białowieskiej.

Puszcza Białowieska

Na wniosek i prośbę Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich, dnia 6 lipca 2015r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Środowiska – Kierownictwa ROLP z Wiceministrami Ministerstwa Środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Podziękowanie

Dnia 10 marca 2015r. w Warszawie odbył się IV Zjazd Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich. W Zjeździe wzięło udział 79 Delegatów i Goście. Zjazd mógł się odbyć i osiągnąć założony cel dzięki pomocy instytucji i leśników na różnych stanowiskach.